Technologický seminár

Strojnícka fakulta Technickej univerzita v Košiciach v spolupráci UVP TECHNICOM (Enterprise Europe Network) a partnermi zo súkromného sektora organizovali odborný seminár na tému: Digitálne výzvy a príležitosti v obrábaní

V priestoroch UVP TECHNICOM boli pre viac ako 30 partnerských a ďalších priemyselných firiem, ale aj pre študentov stredných a vysokých škôl boli organizované krátke prednáškové bloky zamerané na najnovšie riešenia v oblasti digitalizácie v obrábani. V Prototypovom a inovačnom centre a v priestoroch unikátneho pracoviskc TestBed Strojnickej fakulty TUKE boli realizované praktické ukážky orientované na prezentáciu riešení praktických potrieb priemyslu z oblasti Industry 4.0, praktické ukážky obrábania a implementácie digitalizácie v reálnych podmienkach (trieskové obrábanie).