29. mája hostoval UVP TECHNICOM workshop s názvom Design Thinking pre podnikanie. Išlo o podujatie spoločnosti Slovak Business Agency zamerané na pochopenie metodológie DESIGN THINKING a hlavne jej aplikáciu do praxe.

Lektor Pavol Miroššay z Košice IT Valley pasoval zúčastnených do role dizajnéra, ktorý spoznával svojho zákazníka, obchodných partnerov, životný cyklus materiálov a neúmyselné dopady svojej činnosti. Počas samotného workshopu vystriedala diskusia oddych, rodili sa nové myšlienky a návrhy a riešenia.