21. januára bol organizovaný v priestoroch UVP TECHNICOM workshop s názvom Design Thinking – pochopte budúcich zákazníkov. Išlo o podujatie Slovak Business Agency, organizované v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, zamerané na pochopenie základov metodiky DESIGN THINKING, zadefinovanie najdôležitejších problémov začínajúceho podnikateľa, vytvorenie riešení, generovanie nových východísk a testovanie riešení na využiteľnosť v praxi.

Lektor Pavol Miroššay z Košice IT Valley s viac ako 10 ročnými skúsenosťami s IT a projektových manažmentom. Pôsobí aj ako hodnotiteľ startupov a podnikateľských nápadov v rámci Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM a školiteľ metodológie DESIGN THINKING.