Aj rezidenti UVP TECHNICOM si pripomenuli Zeme – 22. apríl!

Pripomenutie Dňa Zeme je dnes nanajvýš aktuálne najmä v súvislosti s ekológiou a stavom životného prostredia. Tento sviatok má za cieľ upozorniť na dôsledky ničenia životného prostredia a vytvoriť diskusiu pre spoločné riešenie klimatických problémov.

Každý deň by mal byť Dňom Zeme!

My sme využili tento deň na skrášľovanie okolia UVP TECHNICOM výsadbou 9 líp (ako symbol 9 fakúlt TUKE), krikov a kvetov v bezprostrednom okolí budovy UVP.

Ďakujeme naším partnerom z Mestského záhradníckeho podniku a OHS TUKE za materiálnu podporu, všetkým zúčastneným rezidentom (zamestnancom UVP TECHNICOM, zástupcom startupu Nordics IP) a zvlášť za organizačnú a ideovú podporu A. Harčarovi (UVP) a P. Ivančakovi (OHS TUKE), ale aj zapojeným zamestnancom OHS.

„Zem je najkrajšie miesto na život, preto sa k nej správajme láskavo.

Čo nám dáva zužitkujme múdro a poďakujme sa jej tak, že využijeme najprogresívnejšie poznatky vedy, výskumu a inovácií pre jej ochranu“