Individuálne bezplatné konzultácie šité na mieru

Zameranie konzultácií:

  • všeobecný prehľad v oblasti ochrany duševného vlastníctva
  • patenty, ochranné známky, dizajny, kedy je výhodné chrániť
  • čo robiť v prípade, keď priemyselno-právna ochrana nie je výhodná, utajenie, úschova
  • rešerš v databázach patentov, ochranných známok, dizajnov
  • autorské právo 

Čas začatia konzultácie a jej trvanie bude dohodnuté vopred s každým záujemcom individuálne.

Priemerná dĺžka konzultácie je 30 minút. 

Účasť na podujatí je  b e z p l a t n á  na základe registrácie.

Termín registrácie: do 13.7.2021, 16:00 hod.

Miesto konania: Košická regionálna komora SOPK, Bencúrova 13, Košice

Registrácia na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTweDPxKDCGAJFkesSz2OlRduUVA-rEf2Fegvp5Y16Y6lSaA/viewform

Zdroj textu Slovenská obchodná a priemyselná komora – Košická regionálna komora