V dňoch 15. – 17. marca 2023 sa konal po prvýkrát v histórií v rámci pridruženého členstva Slovenska v ESA v Košiciach „Deň ESA na Slovensku“ v rámci 16. ročníka Fóra inžinierov a technikov Slovenska 2023.

V rámci Dňa ESA na Slovensku v Košiciach predstavila priemyselná zložka Slovenskej vesmírnej kancelárie (Slovak Space Office) slovenský vesmírny priemysel, svoje lokálne a medzinárodné aktivity, inšpirujúce úspechy slovenských vedcov, inštitúcií a spoločností vo vesmírnom sektore nielen širokej verejnosti ale aj zástupcov Európskej vesmírnej agentúry – ESA a ďalším VIP hosťom.

V bohatom programe mala svoje zastúpenie aj TUKE: Boli prezentované aktivity Prototypového a inovačného centra Strojnickej faktulty TUKE v oblasti leteckého a vesmírneho priemyslu a v diskusnom panely venovanom „Košickému vesmíru“ vystúpila aj Henrieta Dunne  z UVP TECHNICOM.

Viac informácií o akcii: DEN ESA na Slovensku, Diskusný panel