2. ročník medzinárodného ko-edukačného sympózia Creative Playgrounds 2019, ktorý sa konal 3. decembra 2019 v priestoroch UVP Technicom, predstavil speakerov a prezentérov z rôznych umeleckých a technologicky orientovaných oblastí. „Kreatívne ihriská“ s podnázvom „From here to here“ reflektovali tvorivý potenciál foriem mediálneho umenia a medziodborových projektov, inklinujúcich k stratégiám kreatívneho priemyslu. Tohtoročný domáci line up tvorili: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD. (FU TUKE), PaedDr. Peter Vítko (AU BB), prof. MgA. Michal Murin (AU BB / FU TUKE), ArtD., Mgr. Dušan Davidov (Titus), Ing. Martin Kolčak (FU TUKE), Ing. Ivana Nováková (Aponi) a Mgr. Martin Cubjak (MMUAW). Svoje konferenčné portfóliá predstavili aj zahraniční hostia Dr. István Erőss, DLA (HU), Guy van Belle, ArtD. (BE/CZ), Lale E. Dobrivoje, MA (SRB) a Dr. Laura S. Murguía (MEX/SK). Súčasťou projektu je aj vydanie špeciálneho zborníka Creative Playgrounds 2019.

Projekt Creative Playgrounds 2019 realizoval tím z Fakulty umení TU v Košiciach pod vedením Mgr. art. Ing. Richarda Kittu, ArtD. v spolupráci s interdisciplinárnou platformou MAO (Media Art Office). Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom projektu.