Prvý vodíkový workshop svojho druhu na Slovensku predstavil plány EÚ pri podpore výskumu a zavádzania vodíkových technológií do praxe. Poukázal na potenciál vodíka posunúť Slovensko bližšie k uhlíkovej neutralite. Predstavil tiež výskumné projekty ako aj pilotné zámery východoslovenských firiem pre uplatnenie vodíka v priemysle, energetike a doprave.

Téma vodíka oslovuje čoraz viac priaznivcov, preto sa už organizátori workshopu už teraz tešia na prípravu jarného workshopu v regiónoch stredného Slovenska. Chceli by touto cestou vyzvať Stredoslovákov na vyjadrenie záujmu prezentovať svoj vodíkový projekt na jarnom workshope. V prípade záujmu im pošlite stručný email (j.weiterschutz@nvas.sk) o Vašom projekte a my následne Vás budú kontaktovať. Pri prezentáciách majú prednosť členovia NVAS. 

Výstup z workshopu – Na košickom workshope odznelo celkom 18 príspevkov. Na web stránke nájdete videozáznam z jednotlivých príspevkov ako aj prezentácie na stiahnutie. Na Facebooku nájdete videozáznam.