mar 30, 2023 | Aktuality EEN, Udialo sa (UVP)

Clusters Meet Regions v Košiciach – 145 B2B stretnutí s podporou EEN

Európska platforma pre spoluprácu klastrov (ECCP) v mene Európskej komisie a v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Úniou slovenských klastrov, Ukrajinskou klastrovou alianciou a sieťou Enterprise Europe Network zorganizovala v dňoch 29.-30.3.2023 v Košiciach konferenciu a kooperačné podujatie „Clusters Meet Regions“ zamerané na podporu spolupráce EÚ a Ukrajiny.

Podujatie bolo zamerané na integráciu ukrajinských klastrov a spoločností do dodávateľských reťazcov EÚ. Na mieste sa ho zúčastnilo viac ako 200 (online ďalších cca. 100) zástupcov klastrov a spoločností EÚ a Ukrajiny, ako aj národných a regionálnych verejných orgánov, organizácií na podporu podnikania, výskumných pracovníkov a ďalších súvisiacich aktérov.

Dôležitosť podujatia a spolupráce s ukrajinskými subjektami podčiarkli aj vystúpenia premiéra SR Eduarda Hegera, premiéra Ukrajiny Denysa Šmyhala, či zástupkyne generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva EK pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné firmy Maive Rute. Podujatie ďalej zahŕňalo panelové diskusie, prezentácie klastrov, kooperačné podujatie a návštevy Košice IT Valley a firmy Magna.

Cieľom podujatia bolo napomôcť budovať obchodné vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou, zlepšiť diverzifikáciu trhov a dodávateľov pre spoločnosti z EÚ a Ukrajiny, vytvoriť či podporiť cezhraničné siete ako aj nájsť partnerov pre investície.

Enterprise Europe Network pri UVP Technicom spolu s ďalšími partnermi z Rumunska, Ukrajiny a Poľska zrealizovalo kooperačné podujatie, počas ktorého bolo naplánovaných 145 osobných a online stretnutí.

V paneli zameranom na regionálny hospodársky rozvoj prezentovala Mgr. Mária Radvanská ako Enterprise Europe Network prispieva k budovaniu vzťahov a podpore spolupráce podnikateľov medzi Slovenskom a Ukrajinou.

TUKE, UVP Technicom a Enterprise Europe Network opäť potvrdili, že sú stabilným a významným subjektom regiónu a aktívne napomáhajú jeho rozvoju.

Záznam z jednotlivých častí podujatia si môžete pozrieť na linkách uvedených na https://clustercollaboration.eu/event-calendar/clusters-meet-regions-kosice-slovakia. Vaše otázky ohľadom spolupráce s ukrajinskými subjektami, ale aj subjektami vo vyše 60tich krajinách sveta vám radi zodpovedia pracovníci Enterprise Europe Network pri UVP Technickom (een@uvptechnicom.sk).