Čína a jej inovačný potenciál – krajina so špičkovými technológiami

Dňa 13.12.2019 sa konala v UVP TECHNICOM zaujímavá beseda s hosťami: Martinom Glocknerom, pôsobiacim a úspešne podnikajúcim už viac ako 9 rokov v Číne, ktorý je dušou Slovenskej inovačnej komunity v Pekingu a Vladimírom Škultétym – známym sinológom, polyglotom  z Košíc.

Účastníci besedy mali možnosť počas takmer dvojhodinového stretnutia sa oboznámiť nielen so súčasnými reáliami Číny, s možnosťami a podmienkami podnikania v Číne, ale aj so zaujímavosťami a praktickými skúsenosťami z pôsobenia hosti v Číne.