feb 15, 2024 | Aktuality EEN, Udialo sa (UVP)

Čím financovať svoj zajtrajší biznis? – seminár o financovaní plný zaujímavých informácií

Dňa 15. februára 2024 sa v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach konal seminár na tému Čím financovať svoj zajtrajší biznis?.

Na podujatí odzneli kľúčové informácie o dostupných možnostiach financovania z verejných zdrojov pre podnikateľov, verejný sektor ako aj pre start-upy. Podujatie viedla Alena Poláková, ktorá v úvode predstavila sieť na podporu malého a stredného podnikania (MSP), Enterprise Europe Network. Miroslav Janák vysvetlil zúčastneným celú podstatu modelu kaskádového financovania. Tomáš Pavlík usmernil zástupcov MSP na akých portáloch je vhodné vyhľadávať najnovšie kaskádové výzvy a predstavil výber aktuálne vyhlásených výziev, do ktorých sa MSP môžu v súčasnosti zapojiť. Pilotný projekt Enterprise Europe Network, EEnergy granty, ktorého cieľom je podporiť MSP k definovaniu akčného plánu pre zlepšenie energetickej účinnosti a podporiť jeho realizáciu, predstavila Alena Poláková. Zúčastnení mali možnosť získať aj kľúčové informácie o možnosti financovania digitalizácie vo svojich firmách prostredníctvom EDIH-u. Peter Szuttor, Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa, predstavil schémy financovania Európskej inovačnej rady – EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator, ktoré sú určené pre prelomové a vysoko rizikové inovácie a technológie ako aj ich škálovanie a globálne rozšírenie. 22 účastníkov seminára má možnosť ďalej pracovať so získanými informáciami a využiť ich pre napredovanie svojich aktivít.

Hybridná forma tohto podujatia nám opäť potvrdila pretrvávajúci záujem o on-line formy podujatí. Nevedeli ste o danom seminári, alebo ste nemali možnosť sa zúčastniť? Pozrite si záznam z podujatia (Heslo: YpuFcmi4).

Podnikatelia, start-up-isti či zástupcovia verejného sektora, ak vás tieto informácie zaujali, kontaktujte alebo navštívte kanceláriu Enterprise Europe Network, EDIHu či Národný kontaktný bod pre EIC. Radi s vami odkonzultujeme vaše nápady a možnosti ich financovania. Nájdete nás v UVP TECHNICOM.