Dňa 26.4.2019 bola v priestoroch UVP TECHNICOM pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa otvorená unikátna výstava České a slovenské stavby storočia. Výstava je organizovaná v úzkej spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov v Košiciach.

Do projektu Česká a slovenská stavba storočia boli zaradené významné architektonické diela od roku 1918 po súčasnosť. Široká verejnosť a v závere odborná komisia, zložená zo zástupcov českých a slovenských asociácií a zväzov dlhodobo spätých s rozvojom stavebníctva, nominovala do ankety pozoruhodných 100 stavieb z českých a slovenských regiónov. Kritériom pre nomináciu bol celospoločenský význam a prínos stavby. Prihliadalo sa na rôznorodosť stavebných objektov, aby bola zastúpená bytová a občianska výstavba, pamätníky, stavby infraštruktúry, vodohospodárske diela a priemyselné objekty.

6. mája 2019 sa uskutočnila vernisáž, pri ktorej prítomných pozdravili rektor TUKE, prof. Stanislav Kmeť a podpredseda SKSI Ing. Ján Petržala, ako aj ďalší významní hostia zo SR a ČR, ktorí sa o vznik výstavy pričinili. Pri slávnostnom otvorení boli vyzdvihnuté aj mená laureátov ceny, ktorá nesie meno vynikajúceho slovinského architekta Jože Plečnika, ktorými sú: Ing. Miloš Nevický, PhD., Ing. Vladimír Kohút a prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.

Výstava bude otvorená pre verejnosť v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 17.00 v termíne od 26.4.2019 do 30.6.2019.