Funding Opportunities for Digitalization and Innovation for Manufacturing

V piatok, 24.6.2022, Americká obchodná komora na Slovensku organizovala v priestoroch UVP TECHNICOM podujatie na úrovni vrcholového manažmentu s názvom: CEO ROUNDTABLE in Košice: Funding Opportunities for Digitalization and Innovation for Manufacturing

Toto podujatie bolo súčasťou série okrúhlych stolov venovaných diskusii o existujúcich možnostiach financovania na podporu digitalizačných a inovačných procesov v spoločnostiach pôsobiach v rôznych odvetviach. Účastníci sa dozvedeli užitočné informácie o tom, aké sú možnosti financovania, ktoré pomôžu práve ich spoločnosti pri prechode na ekologické a digitálne technológie.

Podujatie bolo zamerané na možnosti, v programovom období 2021 – 2027 prostredníctvom finančných prostriedkov dostupných špeciálne pre výrobný priemysel. Účastníci si prehĺbili poznatky o možnostiach financovania a prediskutovali svoje konkrétne priority a potreby v súlade s ich obchodnými stratégiami a možnosťami, ktoré prináša financovanie.