Európska rada pre inovácie (EIC) každoročne udeľuje Cenu EÚ pre ženy inovátorky. Cena sa udeľuje štyrom najlepším ženám podnikateľkám, ktoré sa snažia svojimi inováciami robiť svet lepším a svojím príkladom inšpirujú ostatných, aby ich nasledovali. Uzávierka pre podávanie žiadostí je 30. jún 2021.

Cieľom súťaže je zviditeľnenie žien, ktoré významne prispeli do vedy, výskumu a inovácií. Ocenenie uznáva veľkú úlohu žien v prinášaní významných inovácií na trh a oceňuje mimoriadne výsledky podnikateliek, ktoré stoja v čele inovatívnych spoločností. Cena EÚ pre ženy inovátorky sa tiež usiluje zvýšiť povedomie o väčšej potrebe žien podnikateliek v tejto oblasti a tiež vytvoriť silné vzory pre ženy a dievčatá. Často sú totiž aj kvôli nedostatku viditeľných ženských vzorov ženy odrádzané od profesií v oblasti vedy a technológií.  

Cenou je finančná odmena až do výšky 100 000 EUR, ktorá sa každoročne udeľuje štyrom európskym ženám, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inováciu. Do súťaže sa môžu zapojiť ženy z členských krajín Európskej únie, rovnako ako aj z pridružených krajín k programu Horizont 2020.

Viac informácií:

Zdroj: SLORD
Článok prevzatý z innonews.blog