Predposledný webinár na tému „Cashflow“ v rámci pomaly končiaceho sa akceleračného programu bol organizovaný dňa 26.11.2020 v prostredí NTI (www.nti.sk) a bol zameraný na úvod do problematiky jednej z najdôležitejších tém na ktorých stoji fungovanie firiem – do problematiky firemných financií. Cash-flow si firma musí pozorne plánovať a sledovať, inak sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jej celková bilancia dobrá.

Lektor Viliam Krunka, skúsený mentor v oblasti účtovníctva vysvetlil 23 účastníkov čo je cashflow ,ako cashflow funguje v podnikaní a ako ho treba riadiť. Taktiež sa účastníci dozvedeli ako súvisí zisk s maržou a cashflowom a mohli  si odniesť cenné rady ako nastaviť firmu tak, aby fungovala výborne.

Lektor:

Viliam Krunka je  majiteľ účtovnej firmy,  kt. sa špecializuje na ekonomiku podnikania. Pomáha ľuďom rozvíjať hodnotné nápady a radi firmám ohľadom ekonomiky a organizácie. Prednáša na témy  manažment (riadenie podniku, riadenie kvality, riadenie času, radenie cashflow, stanovenie cieľov.. ). Je tvorcom online kurzov k podnikaniu a taktiež vyvíja softvér pre účtovníctvo, sklady a administratívu pre zjednodušenie a automatizovanie práce.