Vplyvom automatizácie v nasledujúcich 15-20 rokoch zmizne 14% existujúcich pracovných miest a ďalších 32% sa radikálne zmení, čo predstavuje takmer polovicu aktuálnych pracovných pozícií. Konštatuje vo svojej aktuálnej správe OECD.

Aktuálne vydanie OECD Employment Outlook z roku 2019 predstavuje nové dôkazy o zmenách v stabilite pracovných miest, podzamestnanosti a podiele dobre platených pracovných miest a diskutuje o politických dôsledkoch týchto zmien.

Analyzuje, ako technológie, globalizácia, starnutie obyvateľstva a iné megatrendyovplyvnia trh práce v krajinách OECD.

V správe sa diskutuje o tom, ako by sa mohla regulácia trhu práce využiť na rozšírenie práv a ochrany nad rámec štandardných zamestnancov, ako aj na opätovné vyváženie vyjednávacej sily medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi.

Analyzuje, ako možno mobilizovať kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg s cieľom riešiť vznikajúce výzvy na trhu práce, pričom sa zameriava na úlohu vlády, sociálnych partnerov a nových foriem kolektívnej organizácie.

Rieši sa aj úloha vzdelávania dospelých s osobitným zameraním na najzraniteľnejšie skupiny.

Správa napokon hodnotí aj výzvy v oblasti politík sociálnej ochrany, ktoré poskytujú dôkazy o medzerách v podpore, ktoré ovplyvňujú rôzne typy pracovníkov, a diskutuje o reformných smeroch na zachovanie a posilnenie kľúčovej stabilizačnej úlohy systémov sociálnej ochrany.

Pozrite si štúdiu “OECD Employment Outlook 2019” online.

Článok prevzatý z innonews.blog