Budúce desaťročie so sebou prináša príležitosť aplikovať vznikajúce technológie, ako sú kolaboratívna umelá inteligencia, multimodálne rozhrania, rozšírená realita a bezpečné distribuované knihy (blockchain). Výzvami, ktorými sa dotkne pracovných pozícií budúcnosti sa zaoberá nová publikácia Dell Technologies.

Nové technológie majú potenciál vytvoriť inkluzívne a spravodlivé prostredie, ktoré ľuďom poskytuje príležitosti na zmysluplnú, tvorivú a trvalú prácu. Tento pozitívny scenár však nie je samozrejmý. Bez progresívneho prístupu k uplatňovaniu vznikajúcich technológií by tento pokrok mohol obrátiť proti nám.

Nová bezplatná správa „Budúcnosť práce“ bola vytvorená v spolupráci so spoločnosťou Dell Technologies a predstavuje mnohomesačné výskumy vrátane rozhovorov s odborníkmi a workshopy s vedúcimi predstaviteľmi z celého sveta.

Správa skúma, ako by nové technológie mohli v priebehu budúceho desaťročia pretvoriť pracovné prostredie, a identifikuje štyri technológie, ktoré sa spoja a vytvoria partnerstvá medzi ľuďmi a strojmi, ktoré by v roku 2030 mohli viesť k inkluzívnemu a prospešnému pracovnému prostrediu.

Štúdiu “Future of Work” si môžete stiahnuť v PDF.

Článok prevzatý z innonews.blog