3D tlač, genetické terapie, nano zariadenia pre monitorovanie, chirurgické roboty, doručovanie dronmi. To sú len niektoré z nových trendov, ktorým sa venuje aktuálne vydanie Globálneho inovačného indexu 2019 (GII 2019).

GII 2019 analyzuje oblasť lekárskych inovácií v nasledujúcom desaťročí a skúma, ako technologické a netechnologické lekárske inovácie transformujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti na celom svete.

Hlavné odkazy globálneho inovačného indexu 2019 možno zhrnúť do siedmich kľúčových zistení:

 1. Uprostred spomalenia hospodárskeho rastu sa po celom svete rozvíjajú inovácie; nové prekážky (stagnácia výdavkov na výskum a inovácie a narastajúci protekcionizmus) však predstavujú riziká pre globálne inovácie
 2. Zmeny v globálnom inovačnom prostredí sa realizujú; niektoré ekonomiky so strednými príjmami sú na vzostupe
 3. Inovačné vstupy a výstupy sú stále sústredené vo veľmi malom množstve ekonomík; pretrváva globálna priepasť v oblasti inovácií
 4. Niektoré ekonomiky (Švajčiarsko, Holandsko, Švédsko) majú vyššiu návratnosť svojich investícií do inovácií ako iné
 5. Prioritou zostáva presunutie zamerania z množstva inovácií na kvalitu inovácií
 6. Väčšina špičkových vedeckých a technologických zoskupení je v USA, Číne a Nemecku; Brazília, India, Irán, Ruská federácia a Turecko sú na zozname najlepších 100
 7. Zdravý život prostredníctvom lekárskych inovácií si vyžaduje viac investícií do inovácií a zvýšené úsilie o ich šírenie

5 hlavných hnacích síl medicínskych inovácií, ako ich definuje GII2019:

 1. Globálna informačná revolúcia (Širokopásmový prístup a používanie smartfónov sa stávajú všadeprítomné na celom svete, pričom 90% rozvinutého sveta a 41% rozvojového sveta má prístup k širokopásmovému pripojeniu)
 2. Nástup a využitie umelej inteligencie vo všetkých oblastiach
 3. Hlbšie pochopenie vedy umožňuje cielenejšiu liečbu
 4. Konzumerizmus je na vzostupe (Najmä v rozvinutom svete, spotrebitelia zdravotnej starostlivosti prevzali väčší podiel finančnej záťaže, majú prístup k lepším informáciám na porovnávanie a majú vyššie očakávania)
 5. Tradičné obchodné modely zdravotnej starostlivosti sa menia

Štúdia tiež definuje 10 hlavných príležitostí pre rozvoj medicínskych inovácií v nasledujúcich desiatich rokoch:

 • bunková analýza
 • mapovanie mozgu
 • alzheimerova choroba
 • poranenia miechy
 • manažment bolesti
 • regeneratívna medicína
 • rakovinová imunoterapia
 • nové vakcíny
 • úprava génov na liečenie chorôb
 • precízna medicína

Grafiky zo štúdie:

Globálni lídri inovácií (najinovatívnejšie ekonomiky podľa regiónu).
Stredne výkonné ekonomiky a ich hodnotenie podľa výkonnosti univerzít, patentov a citácií
Sľubné oblasti zdravotníckych inovácií a technológií: Nové vedecké objavy, liečby a lieky
Sľubné oblasti zdravotníckych inovácií a technológií: Nové medicínske technológie
Sľubné oblasti zdravotníckych inovácií a technológií: Organizačné a procesné inovácie
Počet patentových prihlášok sa za ostatných 18 rokov viac ako zdvojnásobil (Patent Cooperation Treaty (PCT) podľa technológií, 2000-2018)
Aktuálne inovácie v štyroch krokoch na zdravú planétu

Celú publikáciu si môžete stiahnuť tu.

GII 2019 poskytuje podrobné metriky inovačného výkonu 129 krajín a ekonomík po celom svete. Jeho 80 ukazovateľov skúma širokú definíciu inovácií vrátane politického prostredia, vzdelávania, infraštruktúry a podnikovej sofistikovanosti.

Článok prevzatý z innonews.blog