O príležitostiach a výzvach, ktorým čelí naša krajina a región východného Slovenska, sme v piatok 1. októbra spoločne diskutovali s veľvyslankyňou Spolkovej republiky Nemecko v SR p. Barbarou Wolf a zástupcami Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a Slovensko-rakúskej obchodnej komory.

Našim hosťom sme priblížili strategické ciele a aktivity nášho klastra, ako aj predstavili víziu budovania funkčného ekosystému na východe Slovenska. Náš región je známy svojou otvorenosťou pre spoluprácu, čo dáva vhodný predpoklad pre jeho ďalší rozvoj. Výzvy, ktorým čelíme, však máme s našimi spoločné. Zdravý a udržateľný ekonomický rozvoj vyspelých ekonomík je dnes postavený na faktoroch znalostnej ekonomiky: budovaní „future skills, inováciách, udržaní vysoko vzdelanej pracovnej sily, v spolupráci s akademickým sektorom a využívaní nových technológií.

Súčasťou podnikateľskej misie bola aj návšteva dvoch inovatívnych startupov CeeLabs HRIIS v Inkubátore UVP TECHNICOM.

 

Miriama Hucková
výkonná riaditeľka klastra Košice IT Valley.