Pokus o odhadnutie firiem, ktorých trhová hodnota sa prehupne cez 1 miliardu USD spravili v CBInsights. Z budúcich 50 budúcich jednorožcov na zozname je 33 v USA, 5 v Indii, 4 v Číne, 3 v Latinskej Amerike, 3 v Európe a 2 v Austrálii. Už v odhade z roku 2015 mali takmer 50% zhodu odhadu voči skutočnému budúcemu vývoju firiem.

V zozname nedominuje žiaden priemysel, pričom podniky riešia všetko od personálnych technológií až po platby lekárňam. Najzastúpenejšími oblasťami boli účtovný/finančný softvér a nástroje Business Intelligence.

Priemerná hodnota investície na zozname má 111,4 milióna USD v celkovom financovaní a zavŕšenú sériu C investície.

Zdroj a viac informácií o firmách: 50 Future Unicorns (CBInsights)

Článok prevzatý z innonews.blog