V budúcom rámcovom programe EÚ pre VaI HORIZONT EUROPE sa rozšíri počet európskych partnerstiev. Pre Cluster 4 (Digital, Industry and Space) sú navrhované tieto:

 1. European Partnership for High Performance Computing
  Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)
 2. European Partnership for Key Digital Technologies (KDT)
  Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)
 3. European Partnership for Smart Networks and Services
  Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)
 4. European Partnership on Artifical Intelligence, Data and Robotics
  Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)
 5. European Partnership for Photonics
  Draft partnership proposal (Máj 2020)
 6. European Partnership for Clean Steel – Low Carbon Steelmaking
  Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)
 7. European Partnership on Metrology
  Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)
 8. European Partnership Made in Europe
  Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)
 9. Processes4Planet – Transforming the European Process Industry for a sustainable society
  Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)
 10. European Partnership for Globally competitive Space Systems
  Draft partnership proposal (Máj 2020)
 11. European Partnership for a Geological Service (for Europe)
  Draft outline of partnership proposal (Máj 2019, očakáva sa update)

Podrobnejšie informácie o navrhovaných partnerstvách nájdete na tejto webovej stránke.

Úplný zoznam navrhovaných partnerstiev pre Horizont Europe (2021-2027) nájdete v Annexe 7  základného dokumentu Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe.