Česká styčná kancelária CZELO pripravila informačnú brožúru o možnostiach stáží a ďalšieho vzdelávania poskytovaného v rámci programov Horizont 2020, ERASMUS+ a ďalších aktivít. Hoci je určená primárne českému čitateľovi, úvodné prehľady môžu byť zaujímavé aj pre slovenské organizácie.

Cieľom publikácie je oboznámiť študentov, absolventov i širokú verejnosť v Českej republike s možnosťami stáží a ďalšieho vzdelávania v európskych programoch.

Špecifická časť brožúry je zameraná na možnosti stáží v Bruseli. Poskytuje informácie o ponukách stáži v inštitúciách Európskej únie a ich agentúrach, zastupiteľských úradoch Českej republiky a ďalších českých subjektoch pôsobiacich v Bruseli. Nájdete tu aj informácie o možnostiach financovania stáží a praktické informácie o živote v Bruseli.

Brožúra je k dispozícii v elektronickej forme tu (PDF).

Zdroj: CZELO

Článok prevzatý z: innonews.blog