Dňa 8.2.2022 sa uskutočnil druhý slovenský informačný deň k atuálnej grantovej (kaskádovej) výzve H2020 projektu BOWI, vďaka ktorej môžu 4 firmy z regiónu východného Slovenska získať 60.000,- € na realizáciu svojich technologických experimentov. Informačný deň organizoval DIH TECHNICOM v hybridnom móde formou online webináru resp. formou fyzickej účasti.

          Informačného dňa sa zúčastnilo celkovo 12 účastníkov z firiem východného Slovenska. V rámci agendy bola účastníkom ponúknutá ukážka vypĺňania žiadosti v prostredí projektového portálu, vrátane formálnych a technických tipov a upozornení na obsahové limity a ich riešenia. Po nej nasledovala diskusia, ktorej obsahom boli doterajšie najčastejšie otázky žiadateľov. Záznam z podujatia je dostupný na tomto linku. 

Potenciálni žiadatelia o grant boli povzbudení k aktivite a vyzvaní k efektívnemu využitiu času a možnosti konzultácie v posledných dňoch pred termínom porjektovej uzávierky 16.2.2022.