Informačný deň k aktuálnej grantovej výzve pre MSP

Príležitosť pre SME z regiónu východného slovenská

 

Dňa 11.1.2022 bol organizovaný prvý slovenský on-line informačný deň k aktuálnej grantovej (kaskádovej) výzve H2020 projektu BOWI, vďaka ktorej môžu 4 firmy z regiónu východného Slovenska získať 60.000,- € na realizáciu svojich technologických experimentov. Informačný deň organizoval DIH TECHNICOM formou online webináru.

Informačného dňa sa zúčastnilo 34 účastníkov z firiem východného Slovenska. Na úvod zástupca jedného z popredných európskych výskumných centier VTT vo Fínsku Harri Kuusela, predstavil samotný projekt BOWI a ciele jeho konzorcia. Po ňom sa účastníkom prihovorila Charlotte Edzard a prezentovala Digital Logistics Hub z Dortmundu. Účastníkov informačného dňa (potenciálnych záujemcov o získanie grantu) informovala o službách ich centra a možnej spolupráci predovšetkým vo forme konzultácii a mentoringu pri realizácii ich experimentov v prípade získania grantu.

V slovenskej časti webináru Miroslav Janák z DIH TECHNICOM predstavil účastníkom aktuálnu projektovú výzvu, kritériá oprávnenosti a finančné i časové parametre grantu, ale taktiež aj rôzne možnosti podpory pri kreovaní projektových žiadostí a dizajnovaní experimentov, ako aj pri implementácii projektov vo fáze ich realizácie.

V závere podujatia bol prezentovaný príklad úspešnej projektovej účasti, kedy im prof. Ján Piteľ ako zástupca spoločnosti Paufex, s.r.o. sprostredkoval užitočné praktické informácie o jej  úspešnom experimente v rámci kaskádovej výzvy H2020 projektu MIDIH.

Účastníci podujatia boli povzbudení k zapojeniu sa a k príprave svojich žiadostí s využitím všetkej dostupnej podpory, o ktorej informuje slovenská projektová webstránka https://dihtechnicom.tuke.sk/bowi/.

Druhý informačný deň k aktuálnej grantovej výzve projektu BOWI bude organizovaný 8.2.2022. Termín na podanie projektov je 16.2.2022 do 13.00.

BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) je európsky projekt v „Programe H2020“ zameraný na vytvorenie siete digitálnych inovačných hubov (DIH) vo vybraných regiónoch EU. Zapojené digitálne inovačné huby následne vo svojom regióne iniciujú projekty konkrétnych podnikov, ktorým sa poskytne finančná, technická a odborná podpora a mentorovanie počas riešenia projektu.