Startupisti Technickej univerzity v Košiciach majú za sebou ďalší úspešný bootcamp akceleračného programu – Bootcamp 3! Pod vedením skúsených lektoriek z marketingovej agentúry Promiseo prešli cez fascinujúci svet digitálneho marketingu a sociálnych sietí.

Získali znalosti o frameworku See-Think-Do-Care a jeho aplikáciu v marketingovej stratégii. Spoznali špecifiká jednotlivých sociálnych sietí a naučili sa ako správne prispôsobiť obsah a kanály cieľovým skupinám. Preskúmali najnovšie trendy v digitálnom marketingu a získali užitočné nástroje a praktické ukážky z praxe.

Ďakujeme všetkým účastníkom za skvelú energiu a zdieľanie poznatkov!

Naše ďalšie podujatie, Bootcamp 4, bude zamerané na „Zdroje financií pre startupy a prípravu na získanie investícií“. Sledujte naše sociálne siete a web pre ďalšie aktualizácie!