akmer 4500 európskych firiem získalo podporu v sume 1,9 miliardy eur na uvedenie prelomových inovácií na trhy z programu EIC Accelerator pilot a jeho predchodcu SME Instrument. Pozrite sa na veľkú štatistiku prvých piatich rokov.

Pilotný program EIC Accelerator – predtým známy ako SME Instrument – starostlivo vyberá najlepších inovátorov v Európe a premosťuje kritickú medzeru v investovaní do inovácií v počiatočnej fáze, vďaka čomu sú spoločnosti ideálnou investičnou príležitosťou na následné investície od súkromných subjektov.

EIC Accelerator (bývalý SME Instrument) je súčasť európskeho programu pre výskum a inovácie – Horizont 2020, ktorého hlavným cieľom je podporiť inovatívne európske firmy pri uvedení prelomových inovácií na trh vo forme nových produktov alebo služieb. Počas trvania programu (2014-2020) investuje viac ako 3 miliardy eur do vyše 7000 nádejných malých a stredných podnikov. Firmy môžu získať granty na validáciu produktov do 2,5 milióna a investíciu na vstup na trh a rast až do 15 miliónov. Viac o schéme SME Instrument/EIC Accelerator.

Vyberám zo štatistiky za roky 2014-2018:

 • takmer 4500 firiem z 39 krajín podporených z EIC (od roku 2014) sumou 1,9 miliardy eur
 • 750 profesionálnych koučov radí úspešným firmám
 • každý rok je podaných 6000 žiadostí o financovanie
 • projekty hodnotí 2400 hodnotiteľov
 • najlepšie projekty vyberá porota, ktorá má 100 zástupcov, z ktorých je 60% žien
 • priemerná úspešnosť výziev je 4-5%
 • trojicou najúspešnejších krajín je Španielsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo
 • najviac financií získali malé a mladé firmy do 10 zamestnancov (59%) a vekom do 5 rokov (54%)
 • až 75% firiem smeruje na B2B trh
 • najviac zastúpené sektory sú zdravotníctvo, energetika, softvér pre firmy, doprava a potraviny
 • každé 1 euro investované z programu pritiahlo 2,34 eura od súkromných investorov (takmer 3 miliardy eur)
 • najvyššie investície boli do firiem Relex Solutions (182 mil. eur), Ultrahaptics (76 mil.) a Monese (67 mil. eur)
 • do investícií sa zapojili nasledovné typy investorov: investičné fondy (59%), korporátne fondy (28%), anjeli (9%), crowdfunding (4%) a akcelerátory (2%)
 • exity: 17 firiem vstúpilo na burzu (Initial Public Offerings – IPOs) a 33 firiem bolo súčasťou akvizícií
 • najvyššie valuácie (trhové ocenenia) dosiahli firmy Arcam (636 mil. eur), Hydrogenious Technologies (636-909 mil. eur) a Relex Solutions (397 mil. sur)
 • akceleračné služby vytvorili komunitu 7500 členov, organizovali 40 partnerských podujatí ročne, 650 firiem sa prezentovalo pred investormi, 700 bilaterálnych stretnutí – s celkovou úspešnosťou 5-25%
 • deep tech sú prezentované 1089 firmami, ktoré získali 484 mil. eur a následné investície 1,16 miliardy

Viac informácií nájdete v správe “The 2019 edition of the Innovation Kitchen report” (PDF)

 

Článok prevzatý z innonews.blog