Dňa 26.11. sa v priestoroch UVP TECHNICOM konala konferencia Blackout – hrozba alebo výzva?, kde na úvod Jiří Gerlich zo spoločnosti ComAp prezentoval zaujímavou a súčasne zábavnou formou situácie, kedy došlo k rozsiahlemu výpadku elektrickej energie označovaných ako blackout. Zároveň rozoberal príčiny vzniku týchto stavov a aké poučenie je možné si z toho zobrať do budúcnosti.

Súčasťou bola aj simulácia výpadku na elektrizačnej sústave, kde smart embedded zariadenia, ktoré firma ComAp vyvíja, boli schopné behom chvíle zaznamenať výpadok prúdu, naštartovať záložný generátor a obnoviť dodávku.

Na záver prebehla prezentácia Matrina Adámka, ktorá bola zameraná najmä na embedded systémy a metodiky vývoja softvéru (agile vs waterfall). Celú konferenciu sprevádzali aj rôzne súťaže o zaujímavé ceny.