UVP TECHNICOM zorganizoval workshop v rámci akceleračného program s názvom Biznis model CANVAS. Na workshope boli účastníci oboznámení čo je to Biznis model Canvas a na príkladoch svetových a slovenských, ale aj košických firiem si ukázali ako sa podobné firmy odlišujú v biznis modeloch.

Súčasťou workshopu bolo vytvorenie a doplnenie si vlastného biznis modelu.

Lektor workshopu a zároveň coach pre startupcentrum TUKE Ľuboš Kolesár pomohol hľadať s účastníkmi pre ich projekty nové cieľové skupiny, nové zdroje príjmov ale aj nové kanály ako tie s ktorými pracovali doteraz.