Dňa 10. novembra 2022 sa v priestoroch UVP TECHNICOM-u uskutočnilo interaktívne podujatie Biznis fórum, ktorého sa zúčastnilo vyše 80 stredoškolákov z 10tich škôl z Košického samosprávneho kraja. Biznis fórum bolo organizované v rámci projektu Rozbehni sa! (zakladateľom ktorého je Juraj Kováč) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a s UVP TECHNICOM-om.

V úvode boli študentom predstavené 4 inovatívne nápady mladých „rozbiehačov“ z KSK, ktorým projekt Rozbehni sa! pomohol prejsť od myšlienky v hlave až k prvým zákazníkom.

Prezentácie nápadov okrem študentov si pozorne vypočula aj porota zložená zo zástupcov Košického samosprávneho kraja a UVP TECHNICOM. Po každej prezentácii prebehla krátka diskusia k prezentovanému riešeniu. Následne porota udelila symbolické ceny týmto nápadom:

🥇 1. miesto – Inhla – Adrián Hatala

🥈 2. miesto – RescueRoom – Anna Hricová

🥉 3. miesto – Esencit – Zuzana Hricová

🏵️ Cenu sympatie publika získal nápad RescueRoom.

Druhá časť Biznis fóra bola venovaná interaktívnemu workshopu, v ktorom študenti spolu s J. Kovačom – lektorom, posudzovali nápady podľa K.O. kritérií a tiež sa „zahrali“ na investorov.

Pekná akcia to bola!