Dňa 27.4. 2021 sa konalo on-line „Biznis fórum startupov“ organizované ako súčasť akceleračného programu startupov Startup centra UVP TECHNICOM.

V rámci programu stretnutia vystúpili startupy:

  1. Grant UP
  2. Národny park- Slovenský raj
  3. Brut.to

Každý startup mal na prezentáciu 10 minút. Po každej prezentácií nasledovala diskusia – analytické hodnotenie rozvoja startupov zo strany expertov a hosti.

Hosťami Biznis fóra boli: Gabriel Galgoci (AT&T), Alica Nárožná (InnovLab – Startup Center of DTIT), Luboš Kolesar (CVTI SR), Ivan HruškaPeter Ťapak, ktorí sa aktívne zapojili do diskusie so startupmi.

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Je organizované pravidelne, pre startupy zo Startup centra UVP TECHNICOM podľa možnosti každú poslednú stredu v mesiaci. Každý startup má možnosť v priebehu 10 minút odprezentovať informácie o svojom aktuálnom rozvoji a následne diskutovať s hosťami o možnostiach smerovania ich ďalšieho rozvoja.

Ďalšie Biznis fórum startupov tento krát z Inkubátora UVP TECHNICOM sa bude konať 19.5.2021.