Dňa 25.3. 2022 sa konalo druhé „Biznis fórum startupov zapojených do IAP“ organizované v rámci Intenzívneho akceleračného programu startupov (IAP) UVP TECHNICOM“.

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti pozvaných koučov a zástupcov z biznis sféry.

V rámci programu Biznis fóra vystúpili startupy:

  1. Truide
  2. Smart City Group
  3. Historia 3D
  4. Wellnesso
  5. 21 Games

Každý startup mál možnosť v priebehu 10 minút odprezentovať informácie o svojom progrese a následne prebehla diskusia s hosťami o možnostiach smerovania ich ďalšieho rozvoja.

Hosťami Biznis fóra IAP I. boli M. Džbor, V.Vajda (DT IT Solutions Slovakia); S. Lacko, Globallogic Slovakia; J. D. Vojtko, Head of Delivery, FPT Slovakia; R. Rovinsky; P. Šoltés, PROMISEO s.r.o.; Z. Knižka, LUMATEL s.r.o.; L. Hlinkova, Female Algorithm NGO; : М. Varga a A. N. Gold (InnovLab – Startup Center of DTIT);  L. Kolesar, CVTI SR; J. Sabol U.S.Steel Košice s.r.o.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.