Dňa 18.3. 2022 sa konalo prvé „Biznis fórum startupov zapojených do IAP“ organizované v rámci Intenzívneho akceleračného programu startupov (IAP) UVP TECHNICOM“.

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti pozvaných koučov a zástupcov z biznis sféry.  V rámci programu prvého Biznis fóra vystúpili startupy:

  1. Nordics IO (Inkubator)
  2. APONI HLOGRAPHICS
  3. Ella Slovakia
  4. HRIIS
  5. Store predictor

Každý startup mál možnosť v priebehu 10 minút odprezentovať informácie o svojom progrese a následne prebehla diskusia s hosťami o možnostiach smerovania ich ďalšieho rozvoja. Hosťami Biznis fóra IAP I. boli: A. N. Gold (InnovLab – Startup Center of DTIT);  L. Kolesar (CVTI SR); M. Džbor, V.Vajda (DT IT Solutions Slovakia); S. Lacko, Globallogic Slovakia; J. D. Vojtko, Head of Delivery, FPT Slovakia; R. Rovinsky; P. Šoltés, PROMISEO s.r.o.; Z. Knižka, LUMATEL s.r.o.; L. Hlinkova, Female Algorithm NGO.

Ďalšie stretnutie „Biznis fóra startupov startupov zapojených do IAP II. “ sa bude konať dňa 25.03.2022 v čase od 14.00 do 16.00 za účasti startupov: 21 Games, Truide, Smart City Group, Historia 3D, Wellnesso.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.