Dňa 26.4. 2023 sa konalo ďalšie „Biznis fórum startupov“ zo Startup Centra  UVP TECHNICOM“.

Biznis fórum je  aktivita, ktorá je organizovaná spravidla 1x mesačne a v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti pozvaných koučov a zástupcov z biznis sféry.  V rámci programu Biznis fóra vystúpili startupy:

Každý startup mál možnosť v priebehu 10 minút odprezentovať informácie o svojom progrese a následne prebehla diskusia s hosťami o možnostiach smerovania ich ďalšieho rozvoja.