Dňa 7.12.2021 sa konalo predposledné v tomto roku „Biznis fórum startupov“, organizované ako súčasť 13. kola akceleračného programu startupov  Startup centra UVP TECHNICOM.

V rámci programu stretnutia vystúpili startupy:

  1. RescueBook
  2. Hoppy
  3. POH
  4. Prapti Delivery

Každý startup mál možnosť v priebehu 10 minút odprezentovať informácie o svojom progrese a následne prebehla diskusia s hosťami o možnostiach smerovania ich ďalšieho rozvoja.

Hosťami Biznis fóra boli: Milan Varga (InnovLab – Startup Center of DTIT),  Luboš Kolesar (CVTI SR), Martin Džbor (DT IT Solutions Slovakia), Miroslav Kubíš CVTI SR, Gabriel Galgoci (AT&T}, Juraj Ťapák, expert, Peter Breyil, expert,

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Nová séria biznis fór a celý akceleračný program, ktorý aktuálne beží trvá 6 mesiacov a sú organizované v úzkej spolupráci s InnovLab (DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA) v období september – december 2021.

Ďalšie stretnutie „Biznis fóra startupov“ sa bude konať dňa 16.12.2021 v čase od 14.00 do 16.00.