Dňa 27.10. 2021 sa konalo prvé „Biznis fórum startupov“, organizované ako súčasť 13. kola akceleračného programu startupov  Startup Centra UVP TECHNICOM.

V rámci programu stretnutia vystúpili startupy:

  1. Store Predictor
  2. 21Games oz
  3. Univerzalna Karta
  4. Wellnesso
  5. Sigred

Každý startup mál možnosť v priebehu 10 minút odprezentovať informácie o svojom progrese a následne prebehla diskusia s hosťami o možnostiach smerovania ich ďalšieho rozvoja..

Hosťami Biznis fóra boli: Gabriel Galgoci (AT&T), Milan Varga (InnovLab – Startup Center of DTIT),  Luboš Kolesar (CVTI SR), Martin Džbor , Viliam Vajda (DT IT Solutions Slovakia), Peter Breyl Juraj   Ťapak (inovační experti).

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Nová séria biznis fór a celý akceleračný program, ktorý aktuálne beží trvá 6 mesiacov a sú organizované v úzkej spolupráci s InnovLab (DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA) v období september – december 2021.

Ďalšie stretnutie „Biznis fóra startupov“ sa bude konať dňa 10.11.2021 v čase od 14.00 do 16.00 za účasti startupov z Inkubátora UVP TECHNICOM: Gridman, MIND3X, HRIIS, NORDICS, Recognition 360, Air2go.