Dňa 6. decembra sa konalo priebežné hodnotenie startupov UVP TECHNICOM, zamerané na analýzu aktuálneho stavu rozvoja startupov. Na tomto stretnutí prezentovali startupy: Dobrá Farma, Pobeda, Smart Cherry Stack, Sigre a Weelet.io (Truide).

Každý startup mál možnosť v priebehu 10 minút odprezentovať informácie o svojom progrese a následne prebehla diskusia s hosťami o možnostiach smerovania ich ďalšieho rozvoja.