Dňa 10.11.2021 sa konalo druhé „Biznis fórum startupov“, organizované ako súčasť 13. kola akceleračného programu startupov  Inkubátora UVP TECHNICOM.

V rámci programu stretnutia vystúpili startupy:

  1. GRIDMAN
  2. HRISS  
  3. MIND3X
  4. NORDICS  

Každý startup mál možnosť v priebehu 10 minút odprezentovať informácie o svojom progrese a následne prebehla diskusia s hosťami o možnostiach smerovania ich ďalšieho rozvoja.

Hosťami Biznis fóra boli: Alica Narožna Gold (InnovLab – Startup Center of DTIT),  Luboš Kolesar (CVTI SR), Martin Džbor , Viliam Vajda (DT IT Solutions Slovakia), Stefan Lacko, Globallogic Slovakia, AVP, Delivery Head, Košice, Jozef Dodan Vojtko, PhD., Head of Delivery, FPT Slovakia, Miroslav Kubíš, CVTI SR.

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Nová séria biznis fór a celý akceleračný program, ktorý aktuálne beží trvá 6 mesiacov a sú organizované v úzkej spolupráci s InnovLab (DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA) v období september – december 2021.

Ďalšie stretnutie „Biznis fóra startupov“ sa bude konať dňa 16.11.2021 v čase od 14.00 do 16.00 za účasti startupov z Inkubátora UVP TECHNICOM: SmartCity Group, Corvest a Brut.to.