Dňa 31. mája 2023 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo ďalšie podujatie s názvom „Biznis fórum“. Biznis fórum je  aktivita, ktorá je organizovaná spravidla 1x mesačne a v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti pozvaných koučov a zástupcov z priemyslu.

Na tohto mesačnom Biznis fóre prezentovali svoje výsledky tieto vybrané startupy:

Weelet.io, 21games, Eveliso, Arttege Ortho 3D, Smart Cherry Stack

Podujatia sa zúčastnili aj odborníci a hostia, ktorí zhodnotili stav rozvoja týchto startupov a poskytli im odborné rady a odporúčania na ďalší rozvoj. Ich prítomnosť prispela k obohateniu diskusií a výmeny
nápadov medzi talentovanými podnikateľmi. 

UVP TECHNICOM je hrdý na úspechy a pokroky svojich startupov, ktoré sa zúčastnili Biznis fóra. Tieto podujatia sú dôležitou súčasťou ich podnikateľského ekosystému a umožňujú mladým
inovátorom prezentovať svoje projekty, získavať zaujímavé spätne väzby a budovať si dôležité kontakty.
Veríme, že tieto príklady úspechov len potvrdzujú potenciál a perspektívu, ktoré UVP TECHNICOM poskytuje pre rozvoj podnikateľských talentov a inovatívnych nápadov.