ROZHODNUTIE RADY PROGRAMU APVV NA ZVLÁDNUTIE PANDÉMIE KORONAVÍRUSU A JEJ DOPADOV o poskytnutí finančných prostriedkov pre žiadosti podané v rámci verejnej výzvy PP-COVID 2020, vyberáme za TUKE:

Číslo žiadosti Názov projektu Žiadateľ Zodpovedný riešiteľ Rozhodnutie
PP-COVID-20-0002 Aplikovaný výskum a vývoj pracovnej látky pre odmorovanie, dezinfekciu a dezaktiváciu, aplikovanej do studenej plazmy za atmosférického tlaku, pre dopravné služby Technická univerzita v Košiciach – Letecká fakulta Kelemen Miroslav poskytnúť
PP-COVID-20-0009 Núdzová umelá pľúcna ventilácia Technická univerzita v Košiciach – Strojnícka fakulta neposkytnúť
PP-COVID-20-0025 Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtrami s obsahom antivirotických materiálov Technická univerzita v Košiciach – Strojnícka fakulta Brestovič Tomáš poskytnúť
PP-COVID-20-0057 Mobilný miniaturizovaný modul pre dekontamináciu povrchov a mapovanie účinnosti využívajúcej rozšírenú realitu Technická univerzita v Košiciach – Fakulta materiálov, metalurgie
a recyklácie
neposkytnúť
PP-COVID-20-0068 Tvorba modulárnych bytových systémov vyrábaných z novokoncipovaných kompozitných materiálov s využitím aditívnych technológií Technická univerzita v Košiciach – Fakulta výrobných technológií, Prešov neposkytnúť

Celý dokumentu je na stránkach apvv.sk.