Ako je na tom sociálne podnikanie na Slovenku? V rámci projektu BRESE prinášame odpoveď v podobe Analýzy o stave sociálneho podnikania na Slovensku, ktorej autorkami sú doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. a doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Okrem situácie v oblasti sociálneho podnikania  na Slovensku sa správa tiež venuje regionálnym rozdielom a kapacite sociálneho podnikania v cezhraničných regiónoch so zameraním na Banskobystrický kraj.

Od definovania základných pojmov a charakteristík, Vás analýza prevedie rozvojom sociálneho podnikania, pričom sa nezabudne oprieť aj o právny rámec a nástroje na podporu sociálneho podnikania. V prehľadnej SWOT Analýze môžete nájsť identifikované silné a slabé stránky, príležitosti a výzvy, ktorým sociálne podniky čelia.

Experti a kľúčoví aktéri v oblasti sociálneho podnikania dostali priestor vyjadriť svoj názor a pohľad na súčasný stav sociálneho podnikania, na pozitívne aspekty v jeho rozvoji, ale i hlavné problémy a výzvy, ktorým sociálne podniky čelia. Venovali sa aj téme cezhraničnej spolupráce a perspektíve sociálneho podnikania.

Okrem získania prehľadu o kľúčových aktéroch v sektore a ich postrehoch, sa môžete inšpirovať identifikovanými príkladmi dobrej praxe, na ktoré môžeme byť naozaj hrdí. Dočítate sa o registrovaných, ako aj neregistrovaných sociálnych podnikoch a ich pozitívnom dopade na región.

Prečítajte si kompletnú Analýzu o stave sociálneho podnikania na Slovensku, v slovenskom aj anglickom jazyku.

Prevzaté z SBA
Článok prevzatý z innnonews.blog