Umelá inteligencia dnes už významne ovplyvňuje tradičné prevádzkové modely finančných inštitúcií, posúva strategické priority a mení konkurenčnú dynamiku finančného ekosystému. Ako teda môžu finančné inštitúcie lepšie využiť jej možnosti a pripraviť sa na budúcnosť? Touto otázkou sa zaoberá štúdia WEF a Deloitte.

Aktuálna správa Svetového ekonomického fóra (WEF) a spoločnosti Deloitte skúma strategické, prevádzkové, regulačné a spoločenské vplyvy umelej inteligencie (UI) na odvetvie finančných služieb s cieľom objasniť niektoré skreslené tvrdenia o UI zverejnené v poslednej dobe, pomôcť inštitúciám lepšie sa zorientovať v problematike a pripraviť sa na jej nasadenie. Jedná sa o piatu správu zo série Budúcnosť odvetví finančných služieb (“Future of Financial Services”), ktorú spoločne pripravili Deloitte a WEF.

Správa konštatuje, že umelá inteligencia mení doterajšie princípy fungovania finančných služieb tým, že oslabuje tradičné väzby, ktoré spájali jednotlivé funkčné komponenty finančných inštitúcií. Otvára sa tak priestor pre nástup úplne nových prevádzkových modelov.

Správa prezentuje deväť kľúčových zistení, ktoré tieto vplyvy popisujú:

  1. Od nákladového strediska k profit centre
  2. Nové možnosti boja o zákaznícku lojalitu
  3. Finančné služby na autopilota
  4. Spoločné riešenie pre zdieľané problémy
  5. Prerozdelenie trhu
  6. Ústredné miesto dátových aliancií
  7. Posilnený vplyv regulácie ochrany osobných údajov
  8. Nastavenie vyváženého prístupu k talentu
  9. Nové etické dilemy

Stiahnite si celú detailnú správu “The New Physics of Financial Services (Understanding how artificial intelligence is transforming the financial ecosystem)”, ak chcete zistiť, ako môže umelá inteligencia napomôcť transformovať fungovanie vašej finančnej inštitúcie.

Prevzaté/Zdroj: Deloitte | Článok prevzatý z: innonews.blog