Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt? Stiahnite si aktualizovanú publikáciu so všetkými informáciami, ktoré potrebujete vedieť na úspešný projekt schémy SME Instrument (EIC Accelerator), ktorá financuje výnimočné inovatívne firmy, ktoré uvádzajú na trh svoje prelomové produkty.

Zorientujte sa v najúspešnejšej schéme EÚ na podporu inovatívnych firiem. V období 2014-2020 získa financie až 7000 európskych firiem.

SME Instrument môže byť aj pre vás!

Od roku 2019 prináša Európska komisia množstvo noviniek, vrátane rebrandingu SME Instrument na EIC Accelerator Pilot.

4. vydanie (Apríl 2019) prináša novinky a aktualizácie: 

 • Novinky SME Instrument od roku 2019 (kapitola 1)
 • Zmeny a novinky v Príručke pre predkladateľov návrhov pre SME Instrument od 2019 (kapitola 1)
 • Ukončenie financovania fázy 1 (úprava termínov podania návrhov, kapitola 2)
 • Tipy pre interviá pre fázu 2 SME Instrument (kapitola 4)
 • Doplnený zoznam úspešných slovenských firiem (kapitola 7)
 • Príprava nového programového obdobia (2021-2027) (kapitola 9)
 • Čo hovoria na SME Instrument investori a zástupcovia biznisu (kapitola 11)
 • Aktualizovaný zoznam hodnotiteľov pre panely fázy 2 z februára 2019 (Príloha 1)

3. vydanie (Júl 2018) prináša novinky a aktualizácie: 

 • Nová podkapitola: Zo zákulisia hodnotenia SME Instrument (kapitola 4)
 • Ministerstvo hospodárstva SR spustilo výzvu pre financovanie Seal Of Excellence (nové informácie a odkazy v kapitole 6)
 • Aktualizované výsledky SME Instrument v rámci podkapitoly „Ako je na tom schéma SME Instrument? Veľká štatistika po 4 rokoch“ (kapitola 7)
 • Nová podkapitola: Príbehy úspešných európskych firiem (kapitola 7)
 • Doplnený odkaz na novo spustenú výzvu SBA na expertov pre prípravu projektov SME Instrument aj pre Bratislavský kraj (kapitola 9)
 • Doplnený odkaz na video: Čo hovoria firmy po prvých pohovoroch (kapitola 10)
 • Nová podkapitola: Aké trhy, model, biznis a tím sú pre SME Instrument? Analýza 50 úspešných firiem (kapitola 10)

2. vydanie (Apríl 2018) prináša novinky a aktualizácie: 

 • Aktualizácia zoznamu hodnotiteľov pre pohovor k fáze 2
 • Opravené termíny prekladania návrhov (kapitola 2)
 • Doplnená ďalšia úspešná slovenská firma, ktorá získala projekt vo fáze 1 (kapitola 7)
 • Nová podkapitola: Pripravte profesionálny návrh vďaka novým podporným nástrojom V rámci kapitoly 10 Rady a tipy (nové nástroje na prípravu návrhu SME Instrument: anotovaný návrh projektu a vizualizácie viacerých oblastí prezentácie podnikateľského plánu pre sekciu „Impact“)
  • Anotovaný návrh projektu
  • Nástroje pre prezentáciu a vizualizáciu podnikateľského plánu firmy spolu s príručkou na ich používanie
  • Analýza a výpočet trhovej hodnoty firmy
 • Pridané odkazy na videá na pomoc k projektom pre oblasť IKT (kapitola 10)
 • Video: Aký je nový SME Instrument? Hovoria experti po prvých pohovoroch (kapitola 10)
 • Nová kapitola 12: Prílohy
  • Príloha č. 1: Zoznam hodnotiteľov pre osobné rozhovory vo fáze 2 (Aktualizovaný zoznam)

Obsah publikácie:

 1. Úvod do SME Instrument
 2. Štruktúra a fázy SME Instrument
 3. Ako pripraviť a podať návrh projektu
 4. Hodnotenie návrhov projektov
 5. Podporné služby pre úspešné firmy
 6. Seal of Excellence: Podpora pre dobre hodnotené návrhy, ktoré nezískali financovanie
 7. Výsledky SME Instrument
 8. Ďalšie nástroje programu Horizont 2020 na podporu inovatívnych firiem
 9. Príprava nového programového obdobia (2021-2027)
 10. Kto vám na Slovensku pomôže
 11. Rady a tipy
 12. Odkazy
 13. Prílohy

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť tu …

Článok prevzatý z: innonews.blog