Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt? Stiahnite si aktualizovanú publikáciu so všetkými informáciami, ktoré potrebujete vedieť na úspešný projekt novej schémy EIC Accelerator Pilot, ktorá nahradila SME Instrument. Financuje granty a investície až do 17,5 mil. eur pre výnimočné inovatívne firmy, ktoré uvádzajú na trh svoje prelomové produkty.

Aktualizované vydanie (Marec 2020)

Publikácia je plne adaptovaná na nové podmienky EIC Accelerator Pilot a nové špecifiká výziev pre rok 2020.

Novinky 6. vydania:

 • Novinky od roku 2020
 • Detailný popis májovej špecifickej výzvy a spôsob preukazovania príspevku k cieľom EU Green Deal
 • Vysvetlenie alokácie pre podporu žien vo vedúcich pozíciách firiem
 • Veľká analýza EIC Accelerator od Európskeho dvora audítorov
 • Aktualizácia informácií o EIC Pathfinder ako pokračovateľovi aktivít FET
 • Kaskádové financovanie firiem v programe Horizont 2020
 • Aktualizovaný zoznam úspešných slovenských firiem
 • Odkazy na rozhovory so slovenskými firmami

Obsah publikácie:

 1. Úvod do EIC Accelerator Pilot
 2. EIC Accelerator Pilot: Čo bude podporené
 3. Ako pripraviť a podať návrh projektu
 4. Hodnotenie návrhov projektov
 5. Podporné služby pre úspešné firmy
 6. Seal of Excellence: Podpora pre dobre hodnotené návrhy, ktoré nezískali financovanie
 7. Výsledky EIC Accelerator Pilot
 8. Ďalšie nástroje programu Horizont 2020 na podporu inovatívnych firiem
 9. HORIZONT EURÓPA: Príprava nového programového obdobia (2021-2027)
 10. Kto vám na Slovensku pomôže
 11. Rady a tipy
 12. Odkazy
 13. Prílohy

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť tu …

Článok prevzatý z innonews.blog