Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt? Stiahnite si aktualizovanú publikáciu so všetkými informáciami, ktoré potrebujete vedieť na úspešný projekt novej schémy EIC Accelerator Pilot, ktorá od júna 2019 nahradila SME Instrument. Financuje granty a investície až do 17,5 mil. eur pre výnimočné inovatívne firmy, ktoré uvádzajú na trh svoje prelomové produkty.

Aktualizované vydanie (september 2019)

Publikácia je plne adaptovaná na nové podmienky EIC Accelerator Pilot, ktorého prvá uzávierka je 9.10.2019.

Nájdete tu aj nasledujúce novinky:

 • hlavné zmeny po prechode od SME Instrument k EIC Accelerator
 • základné informácie ku grantovej a investičnej časti
 • nová štruktúra projektu
 • nový proces hodnotenia návrhov a doplnené informácie k interviám
 • upravené hodnotiace kritériá
 • nové štatistiky za obdobie 2014-2018
 • aktualizovaný zoznam úspešných slovenských firiem

Obsah publikácie:

 1. Úvod do EIC Accelerator Pilot
 2. EIC Accelerator Pilot: Čo bude podporené
 3. Ako pripraviť a podať návrh projektu
 4. Hodnotenie návrhov projektov
 5. Podporné služby pre úspešné firmy
 6. Seal of Excellence: Podpora pre dobre hodnotené návrhy, ktoré nezískali financovanie
 7. Výsledky EIC Accelerator Pilot
 8. Ďalšie nástroje programu Horizont 2020 na podporu inovatívnych firiem
 9. HORIZONT EURÓPA: Príprava nového programového obdobia (2021-2027)
 10. Kto vám na Slovensku pomôže
 11. Rady a tipy
 12. Odkazy
 13. Prílohy

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť tu …

Článok prevzatý z innonews.blog