Prinášame Vám prehľad informačných dní a partnerských búrz na rok 2019 pracovného programu Horizont 2020 na obdobie 2018-2020 vrátane ďalších relevantných výskumno-inovačných podujatí.

Zoznam budeme priebežne aktualizovať.

Téma: dátum / web / prezentácie

 • Informačný deň: CEF Transport call virtual info day: 17. 1. 2019 / link / link
 • Informačný deň k fotonickým výzvam na rok 2019: 18. 1. 2019 / link / link
 • Informačný deň k výzvam SC3 o energetickej účinnosti: 22. 1. 2019 / link / link
 • Informačný deň k implementácii stratégie ľudských zdrojov (HRS4R): 29. 1. 2019 / link link
 • Informačný deň FCH JU k výzvam pre rok 2019: 29. 1. 2019 / link / link
 • Security Mission Information & Innovation Group (SMIG2): 29.-30. 1. 2019 / link
 • Informačný deň Shift2Rail JU k výzvam na rok 2019: 6. 2. 2019 / link / link
 • Informačný deň CEF Transport: 7. 2. 2019 / link / link
 • Informačný deň a partnerská burza k výzvam SC7: 13. – 14. 3. 2019 / link
 • DroneDays Matchmaking a Brokerage Event: 15. – 16. 3. 2019 / link
 • Informačný deň EIC Pathfinder a FET: 2. 4. 2019 / link / link
 • Informačný deň a Brokerage Európskej obrannej agentúry (EDA) k PADR: 11. 4. 2019 / link
 • Informačný deň BBI JU k výzvam na rok 2019: 12. 4. 2019 / link / link
 • Informačný deň LIFE programu: 30. 4. 2019 / link
 • Horizont 2020 Informačný deň k 4. výzve Interreg CENTRAL EUROPE: 7. 5. 2019 / link (registrácia bude otvorená v apríli 2019)
 • Informačný deň k Výskumným infraštruktúram: 14. 5. 2019 / link
 • Brokerage event E²tech4Cities & Brussels Exporters day 2019: 20. 6. 2019 / link
 • Informačný deň k výzvam SC3: 25. – 27. 6. 2019 / link
 • Informačný deň k výzvam SC1: 3. 7. 2019 / link
 • Informačný deň k výzvam SC2 a KET-B Brokerage event: 3. – 4. 7. 2019 / link
 • ICT Proposers Day 2019: 19. – 20. 9. 2019 / link
 • Informačný deň k výzvam SC6 (Bratislava): 12. 11. 2019 / link

Článok prevzatý z: slord.sk