Slovak Game Developers Association (SGDA) vydala aktualizovanú správu o stave slovenského trhu s hrami, v ktorej sleduje spoločnosti, ktoré vyvíjajú počítačové a digitálne hry. Do pravidelného monitorovania sa zapojilo 35 firiem, ktoré zamestnávajú viac ako 580 odborníkov z rôznych oblastí (technický a umelecký sektor) a veľká väčšina z nich je na trhu viac ako 5 rokov.

Ďalšie informácie:

Článok prevzatý z: innonews.blog