UVP TECHNICOM,  31.1.2019 sme odštartovali akceleračný program pre výhercov 8. kola súťaže „Máš nápad“ Odštartuj ho s nami! Táto súťaž  prebieha v UVP TECHNICOMe  každých 6 mesiacov, postupujúcich tento krát bolo 7 startupov. V úvode Doc. F. Jakab (riaditeľ UVP) oboznámil účastníkov s akceleračným programom, ktorý absolvujú startupy počas svojho pobytu v Startup Centre.

Úvodný workshop “ Ako riadiť svoj startup“ viedli skúsení lektori Radoslav Salitros a Peter Imrich. V rámci workshopu boli účastníci oboznámení  s metodikou Sprint Design , ktorej autorom je Jake Knapp z Google Ventures, , ktorá ponúka inovačné a tvorivé riešenia problémov. Zameriava sa na vytváranie produktov a služieb, ktoré zákazníci naozaj potrebujú. Workshopom sa  účastníkom predstavili procesy od myšlienky, reálneho zadania k zákazníkom, overený prototyp produktu alebo služby. Počas workshopu účastníci riešili problém, ktorý mal najvyššiu prioritu v súčasnosti a to ako nájsť a spojiť šikovných ľudí pre svoje startupy, navrhovali a prototypovali riešenie, ktoré najlepšie pokrýva danú problematiku. Účastníci v priebehu workshopu spoznávali a učili sa používať̌ nástroje overeného a štruktúrovaného rámca Sprint Designu.

Témou workshopu bolo aj  kreatívne riadenie , ako rozvíjať svoje kreatívne myslenie a ako rozvíjať a škálovať svoje projekty. Vysvetlené bolo aj  čo sú to inovácia a ako ich dosahovať. Súčasťou workshopu bolo aj oboznámenie sa s metódou SCAMPER, ktorá sa používa na upravenie a posunutie projektu, ak sa tím zasekol alebo ak tím potrebuje produkt škálovať. Vysvetlené boli aj spôsoby odmeňovania členov tímu, či spoločnosti, ako udržať tím , čo najviac angažovaný. Ďalšou časťou workshopu bolo ukázané ako si udržať zapálenie a vášeň pre projekt, keďže sa často stáva, že pri pribúdajúcich povinnostiach a starostiach, čo projekt prináša, zapálenie nahrádza stres a nepohodu.