Dňa 12.10.2020 sa v priestoroch UVP TECHNICOM uskutočnil ďalší z rady seminárov na podporu rozvoja inovácií, tento krát so zameraním na tému ochrany nápadov vďaka uplatneniu nástrojov ochrany duševného vlastníctva.

Túto, pomerne komplexnú a odborne náročnú problematiku, prišiel viac ako 50-tim registrovaným účastníkom priblížiť panel odborníkov, a to menovite:

  • JUDr. Ľubomír Lukič, odborník v oblasti ochrany duševného vlastníctva
  • Ing. Jana Rešutíková, zastupujúca Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  • Monika Kočiová M.A., riaditeľka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – Košickej regionálnej komory
  • JUDr. Peter Čižmár, reprezentujúci Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Útvar ochrany duševného vlastníctva

Vďaka semináru sa mohli jeho účastníci oboznámiť ako s jednotlivými Stratégiami ochrany duševného vlastníctva, akými sú napr. patenty alebo ochranné známky. Súčasťou jednotlivých vstupov boli aj prezentácie veríme veľmi cenných a nápomocných informácií, o možnosťami odbornej pomoci, ktorú majú možnosť bezplatne využiť pri jednotlivých krokoch aplikácie nástrojov s cieľom ochrany ich duševného vlastníctva, a to či už zo strany Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – Košickej regionálnej komory alebo samotného Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, v spolupráci s ktorým bol daný seminár pripravený a realizovaný.

Seminár bol realizovaný v rámci projektu KnowING IPR, ktorý je implementovaný pod záštitou Dunajského nadnárodného programu (Interreg Danube Transnational Programme) a spolufinancovaný zo zdrojov EÚ (ERDF, IPA, ENI).

Viac informácií nájdete na stránke http://chransvojnapad.sk/ alebo na http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/knowing-ipr

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte:

Ing. František Janke, PhD. (TUKE, Ekonomická fakulta)

Mobil: +421 903 715 311

E-mail: frantisek.janke@tuke.sk