Zastúpenie Európskej komise v SR v spolupráci s denníkom Hospodárske noviny v rámci HN Klubu zorganizovali minulý týždeň panelovú diskusiu “Ako naštartovať výskum a inovácie na Slovensku?”, na ktorej sme sa rozprávali o pilotnej fáze Európskej rady pre inovácie (EIC), jej budúcnosti v novom rámcovom programe Horizon Europe po roku 2021, ako aj širších súvislostiach podpory výskumu a inovácií na Slovensku. Pozrite si záznam z podujatia.

O téme diskutovali:

  • Jean-David Malo, riaditeľ, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie, Európska komisia
  • Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
  • Igor Kočiš, CEO GA Drilling
  • Ivan Filus, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, Horizont 2020 NCP

Článok prevzatý z: innonews.blog