V spolupráci s Digital Resources a.s. a s Britskou obchodnou komorou v Slovenskej republike a za účasti honorárneho konzula fínskeho veľvyslanectva Rastislava Puchalu, bol v priestoroch UVP TECHNICOM organizovaný dňa 23.5.2019 zaujímavý medzinárodný seminár s názvom „AKO NA INFORMAČNÝ CHAOS?“

Seminár bol venovaný problematike DMS/ECM systémom s dôrazom na prezentáciu toho, ako zásadným spôsobom zlepšiť fungovanie organizácie ako takej. Boli prezentované príklady reálnych ukážok z oblasti elektronickej správy zmlúv, inteligentného vyťažovania a integrácie moderných technológií do firemného prostredia. Kľúčovou témou bola prezentácia možnosti využitia systému M-Files, ktorý je aktuálne označovaný za globálneho lídra v oblasti moderných ECM riešení. Práve v Košiciach mala premiéru prípadová štúdia nasadenia M-Files v spoločnosti Deloitte v regióne CEE. Ako hosť sa podujatia zúčastní aj Alpár Nemes, Chief Information Officer, zo spoločnosti Deloitte Central Europe.

Detailnejšiu správu o tomto seminári nájdete na webe spoločnosti Digital Resources a.s.: e-dms.cz